ผ้าลายฮาวายเอี้ยน
199.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ขนาด 45x110cm

เป็นลายฮาวายเอี้ยนสำเร็จรูปอยู่แล้ว นำไปทำกระเป๋าหรือภาพโชว์ได้เลย

ไม่ต้องทำแอพพริเค แค่ควิ้ลท์ด้วยมือก็สวยงามแล้ว

ถ้าทำกระเป๋าจะสามารถทำได้หลายใบเพราะลายเล็กๆด้านหัว-ท้ายตัดแยกไปใช้งานได้ทุกส่วน