การต่อผ้า (Patchwork)

      Patchwork

ศิลปะการต่อผ้า

                      Patchwork  คือ การนำผ้ามาตัดเป็นรูปต่าง ๆ ของทรงเรขาคณิต เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม  สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ห้าเหลี่ยม วงกลม ฯลฯ  แล้วนำมาเย็บต่อกันเป็นลวดลายต่าง ๆ

       การต่อผ้ามีวิธีการต่อหลายวิธี

  • Traditional patchwork คือ การตัดผ้าเผื่อเย็บโดยรอบ 1/4 นิ้ว  เย็บต่อกันด้วยจักรหรือมือ

   

  • Cutting paper and fabric patches  การตัดกระดาษพอดีแบบ  ใช้ผ้าที่ตัดเผื่อตะเข็บสอยหุ้ยครบทุกชิ้นที่ต้องการ  สอยแต่ละชิ้นต่อกันตามแบบที่ต้องการ

  

 

  • Paper Pieces  การลงลายบนกระดาษบาง ๆ แล้วเย็บผ้าต่อกัน โดยการเย็บติดกับกระดาษ ซึ่งกระดาษจะช่วยควบคุมให้แนวต่อผ้าตรงกัน  ง่ายต่อการเย็บ

     

        

    

Crazy  Patchwork   การนำผ้าขนาดต่าง ๆ ชิ้นเล็ก ๆ มาเย็บต่อกันโดยไม่กำหนดรูปทรง และขนาดจะไม่เท่ากัน ตกแต่งรอยต่อด้วยลูกไม้ หรือการปักแบบซิกแซ็ก