การตัดปะผ้า (Applique)

       Applique 

 การตัดปะผ้า 

             เป็นงานควิลท์อีกแบบหนึ่ง ทำลวดลายด้วยการตัดผ้าเป็นรูปร่างต่าง ๆ เช่น ลายตุ๊กตา  ดอกไม้ ต้นไม้ สัตว์ต่าง ๆ  ติดบนผ้าอีกทีหนึ่ง  หรือติดบนงานที่ทำเอาไว้