การต่อผ้าแบบง่าย

 

       การต่อผ้าแบบง่าย

การใช้เศษผ้าที่เหลือมาเย็บต่อกัน โดยมีผ้าชิ้นกลางสีเดียวกัน

วันที่ 20.8.2011

 

1.เตรียมผ้า

2.เย็บต่อทีละชิ้น

3.ชิ้น 1 เย็บติด 2

4.นำ 3 ต่อเย็บติด

5.นำ 4 มาต่อ

6. นำ 5 มาเย็บติด ทำเช่นนี้ทุกชิ้นจนครบตามต้องการ

แล้วตัดรอบให้กว้างยาวเท่ากัน

7.นำแต่ละชิ้นมาเย็บต่อกันเป็นแถว

แล้วจึงนำแต่ละแถวมาต่อกัน

เป็นผืนใหม่เท่าที่ต้องการ