ขั้นตอนแอพพริเค

ขั้นตอนแอพพริเค

 

แบบที่จะทำแอพพริเค

 

1.วางพลาสติกใสแล้วลอกแบบไว้

2.ตัดแบบรูปกระเป๋าจากพลาสติก

 

3.ตัดแบบเฉพาะทรงกระเป๋าอีกครั้งหนึ่ง

4.วาดทรงกระเป๋าลงผ้า

วาดกรอบโครงร่างที่จะแอพพริเค

 

5.ตัดแยกชิ้นส่วนทั้งหมดของแอพพริเค

 

6.วาดแต่ละส่วนลงผ้าตามสีที่ต้องการ

 

  

7.เริ่มแอพพริเคไปทีละชิ้น

ปกติ Pattern จะมีหมายเลขตามลำดับแล้ว

8.ตัดชิ้นต่อไป  อย่าลืมเผื่อตะเข็บไว้สอยทุกชิ้น

 

9.ทำเรียงลำดับไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ขั้นที่ 10.-17

10.

 

11.

12.

 

13.

14.

 

15.

16.

 

17.

18.เย็บโบว์มาติด

 

19.เสร็จขั้นตอน