ขั้นตอนการทำผ้ากุ๊นเอง

ขั้นตอนการทำผ้ากุ๊นเอง

1. ตัดผ้าเฉลียง กว้าง 3.5 cm.

  

2.สอดผ้าใส่ซองกุ๊น สำเร็จรูปขนาด 18 mm.

3. ใช้เข็มหมุดช่วยส่งผ้าให้ปลาย ออกมาอีกด้านหนึ่ง

 

4.รีดตามขณะเลื่อนซองกุ๊นไปทางซ้าย

   

 

หมายเหตุ :

ซองกุ๊นมีจำหน่าย ในหมวด สินค้า อุปกรณ์ทำผ้ากุ๊น/ซองกุ๊น Click

ผ้ากุ๊นมีจำหน่ายในหมวด ผ้ากุ๊น Click