Quilting คืออะไร

ควิลท์  หรือ Quilts 

ในภาษาอังกฤษ แปลว่า  ผ้านวม หรือ ผ้าห่ม 

การประกอบผ้าห่ม (ควิลท์)  ประกอบไปด้วยผ้า  3  ชั้น  คือ

ชั้นแรก   quilt top   คือ  ชิ้นบนสุด  นิยมนำผ้ามาเย็บเป็นลวดลายต่าง ๆ หรือเรียกว่า การแอพพลิเค (applique)  หรือตัดเป็นชิ้น ๆ ทรงเรขาคณิต เอามาต่อกันเป็นหนึ่งกรอบ เรียกว่า  "บล็อก" หรือเรียกว่า การแพชเวิร์ค (patchwork)

ชั้นที่สอง   batting   คือ  เป็นชิ้นกลางจะเป็นใยโพลีเอสเตอร์ มีทั้งอัดแน่น หรือแบบฟู

ชั้นที่สาม   backing  คือ  เป็นผ้าชิ้นล่างสุด ชิ้นหลังนี้ส่วนใหญ่  จะเป็นผ้าชิ้นเดียว สีเดียว  แต่ก็ไม่ได้มีกฎอย่างนั้นเสมอไป

                   นำทั้ง 3 ชิ้นมาประกอบเย็บติดกันให้เป็นแผ่นเดียว  โดยการทำการเย็บควิลท์ติ้ง สติทซ์ (Quilting Stitch)  หรือด้นมือ  เป็นลวดลายต่างๆ มีสวยงาม และความคงทน