การห่อกระดุมไม้ด้วยเศษผ้า

 

 การห่อกระดุมไม้ ด้วยเศษผ้าจากงานที่ทำ

 

 


1. ตัดผ้ากว้าง 1.5 ซม. ยาว 3.5 ซม. หรือ เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ความกว้างของหลอดกระดุม

2. ทากาวขอบผ้า ซ้าย-ขวา

3. พับขอบ ซ้าย-ขวา เข้าหากัน

4.ทากาวอีกครั้ง แล้วพันกับแกนหลอด

5. ส่วนปลายใช้กาวป้ายติด (กาวลาเท็กซ์จะติดแน่นดีค่ะ)


6.เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ