วิธีทำสายผ้าสอดห่วง มีตัวเลื่อนปรับสายได้

 

 

 วิธีทำสายผ้าสอดห่วง มีตัวเลื่อนปรับสายได้

 1. นำตัวสี่เหลี่ยมที่มีแกนเลื่อนตรงกลางมาก่อน
(เรียกว่าตัวปรับเลื่อน)

หมายเหตุ: ตัวเลื่อนสี่เหลี่ยมนี้อยู่ในสินค้าหมวดหมู่ "ห่วง/ กระดิ่ง/ ตัวเลื่อน/ ตัว D"ค่ะ Click

  2.สอดปลายสายเข้าในสี่เหลี่ยมที่มีแกนเลื่อนตรงกลาง
โดยให้ปลายขัดกันตามแบบ

หมายเหตุ: สายผ้าตามตัวอย่างอยู่ในสินค้าหมวดหมู่ "สายกระเป๋า(สายผ้า)" ค่ะ Click3. เย็บ
 

4. นำปลายอีกข้างหนึ่งสอดตัวสี่เหลี่ยม ดู4.1


4.1 วิธีการสอดตัวเลื่อนยังหันขึ้น
 

5. จากนั้นสอดปลายผ้าเข้ามาขัดกับตัวเลื่อน ดู5.1และ5.2


5.1 สอดจากซ้าย
 

5.2 สอดต่อเนื่องไปทางขวา


6. ให้ได้ภาพแบบนี้ สังเกตห่วงสี่เหลี่ยมอยู่อย่างไร
จากนั้นดึงปลายที่ว่างไปทำตาม ข้อ 7.
 

7. สอดปลายที่ว่างอยู่มาเย็บให้ดี