วิธีติดกระดุมแม่เหล็กวิธีติดกระดุมแม่เหล็ก

วิธีติดฐาน


1. ใยอยู่ด้านล่าง 


2. นำฐานมาวัดขนาด และใช้ปากกาเขียนผ้าแบบล้างออกขีดไว้ ในตำแหน่งที่ต้องการจะติดกระดุม


3. ตำแหน่งที่ต้องการจะติดกระดุม


4. นำแท่งตอกวางลงบนรอยที่ขีดไว้


5. ตอกแท่งตอกลงไป


6. นำกระดุมตัวล่างวางลงไปตามรูป


7. วางเสร็จแล้ว หันด้านผิดขึ้นมา


8. นำฐานรองวางลงไป


9. ใช้ค้อนตอกลงไป


10. ใช้ค้อนตอกลงไปทั้งสองข้าง


11. ตอกเสร็จแล้ว


12. ปิดผ้าเพื่อไม่ให้เห็นกระดุมด้านผิด


13. ด้านถูกเมื่อทำเสร็จแล้ว

วิธีติดดอกไม้


14. ใช้ปากกาเขียนผ้าขีดผ้าให้เป็นวงขนาดพอดีกับวงของดอกไม้


15. ใช้กรรไกรตัดให้เป็นรู


16. หมุนดอกไม้ออกจากฐาน (มีเกลียวให้หมุน) นำดอกไม้กดลงไปตามรูป


17. หมุนฐานเข้าไป


18. หมุนฐานเข้าไป


19. รูปด้านหน้าเมื่อหมุนเสร็จแล้ว


20. สามรถติดกระดุมได้แล้ว


21. สามรถติดกระดุมได้แล้ว


22. เสร็จแล้ว