วิธีการทำกระเป๋าสตางค์แบบง่าย

 

1. วาดแพทเทิร์น (pattern) ทุกชิ้นส่วนตามแบบลงบนเทมเพลต Click


2.วาดแบบลงบนผ้าทุกชิ้นโดยใช้ปากกาเขียนผ้าที่ลบออกได้ด้วยน้ำ Click

3. วาดเผื่อตะเข็บทุกชิ้นก่อนตัดโดยใช้อุปกรณ์วาดตะเข็บของ Clover

เป็นตัวช่วย Click

 

4.แบบทุกชิ้นส่วนที่วาดเตรียมไว้แล้ว ทุกชิ้นตามตัวอย่างใช้ผ้าทอนะคะ สามารถเลือกสี เลือกลายได้ตามชอบค่ะ หรือจะเลือกผ้าทอตามแบบในตัวอย่างเลยก็ได้ค่ะ

 

5.เริ่มต่อผ้าให้เส้นด้านหน้าและหลังตรงกัน

โดยใช้เข็มหมุดกลัดมุม Click

 

6. นำไปเย็บด้วยมือหรือจักรแล้วแต่สะดวก

 

7.รีดล้มตะเข็บไปทางสีเข้ม โดยใช้เตารีดอเนกประสงค์ขนาดเล็ก Click

 

 

8.นำชิ้นส่วนด้านซ้ายมากลัดมุมเช่นเดียวกับขั้นตอนที่5

 

9.นำไปเย็บด้วยมือหรือจักรเช่นเดียวกับขั้นตอนที่6

 

10. รีดล้มตะเข็บไปทางซ้าย

 

11. นำชิ้นส่วนด้านขวามากลัดมุมเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5

 

12. นำไปเย็บด้วยมือหรือจักรเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 6

 

13.รีดล้มตะเข็บไปทางขวา จะได้ชิ้นที่นำมาทำ applique ตามรูป

 

14. ลอกแบบที่จะทำ applique ลงบนแผ่นพลาสติก

 

15. วาดกรอบที่จะทำ applique ตามรูป

 

16. วาดเส้นรอบรูปที่ต้องการเสร็จแล้ว

 

17. เริ่มทำชิ้นส่วน applique ตามลำดับ

โดยใช้เข็มและด้ายแอพริเค Click

 

18. สอยเฉพาะส่วนที่ไม่โดนซ้อน

 

19. นำชิ้นส่วนลำดับต่อไปมาซ้อน

 

20. สอย applique ไปทีละชิ้น

 

21. สอยเสร็จแล้ว

 

22. นำลำดับต่อไปมาซ้อนโดยสังเกตตำแหน่งให้ตรงกับ pattern ด้วย

 

23. สอยมือเสร็จแล้ว

 

24. นำชิ้นส่วนที่เป็นแขนเสื้อมาสอยติด

 

25.สอยแขนเสื้อเสร็จแล้ว

 

26. ติดหูกระต่าย

 

27. สอย applique หูกระต่ายเสร็จแล้ว

 

28. ติดหูกระต่ายอีกข้างหนึ่ง

 

29. สอย applique หูกระต่ายอีกข้างเสร็จแล้ว

 

30. นำชิ้นหน้ากระต่ายมาติด

 

31. สอยเก็บให้เรียบร้อยโดยพยายามสอยหน้ากระต่ายให้กลมมน

 

32. นำชิ้นล่างมากลัดมุมและเส้นให้ตรงกัน

 

33. เย็บด้วยมือหรือจักร

 

34. รีดล้มตะเข็บ

 

35. นำก้นกระเป๋ามากลัดมุมและเส้นให้ตรงกัน

 

36.เย็บด้วยมือหรือจักร

 

37. รีดล้มตะเข็บ

 

38. นำชิ้นหลังมากลัดมุมและเส้นให้ตรงกัน

 

39.เย็บด้วยมือหรือจักร

 

40. รีดล้มตะเข็บ

 

41. นำ pattern มาวาดโดยประมาณก่อนควิลท์มือ

 

42. เนาติดกับใยและตีเส้นเพื่อจะควิลท์มือ โดยใช้ใยขนาด 200 g Click

 

43. ตัดก้นกระเป๋าเว้าเข้าไป 1.5 ซม ตามรูป

 

44. นำแพทเทิร์นที่ได้มาวาดลงบนผ้าที่ต่อไว้เสร็จแล้ว

 

45. วาดแพทเทิร์นลงบนซับในด้านผิด

 

46. นำซับในมาซ้อนบนหน้ากระเป๋า

 

47. กลัดหมุดให้ตรงกัน

 

48. เย็บขอบซ้ายขวาด้วยมือหรือจักร

 

49. ยกเว้นด้านบนและด้านล่างไม่ต้องเย็บ

 

50. วาดเผื่อตะเข็บ

 

51. ตัดตามเส้นที่วาดเผื่อตะเข็บแล้ว

 

52. จะได้ดังรูป

 

53. เซาะใยออกโดยพยายามให้ชิดตะเข็บมากที่สุด

 

54. ขลิบมุมทั้งสี่ด้านตามรูป

 

55. เจียนมุมด้านนอกออกทั้งสี่ด้าน

 

56. กลับตะเข็บด้านถูกออกมา

 

57. นำผ้ากุ๊นมาเนาติดไว้ โดยใช้ผ้ากุ๊นขนาดเล็ก Click และใช้ซองกุ๊นขนาด 18 มิลลิเมตรในการทำผ้ากุ๊น Click

 

58. เย็บตามรอยของผ้ากุ๊นทั้งบนและล่าง

 

59. เย็บทั้งบนและล่างแล้ว

 

60. พับผ้ากุ๊นให้พอดีกับขอบ

 

61. สอยกุ๊นให้เรียบร้อยทั้งบนและล่าง

 

62. นำซิบมาพับหาจุดกึ่งกลาง โดยเลือกสีซิปให้เข้ากับผ้าตามชอบ Click

 

63. ขีดจุดกึ่งกลางไว้ทั้งนและล่าง

64. นำตัวกระเป๋ามาพับหาจุดกึ่งกลางทั้งบนและล่าง

 

65. นำซิบมาเนาติดไว้โดยเริ่มจากจุดกึ่งกลางก่อน

 

66. เย็บด้นถอยหลังตามเส้นซิบ

 

67. เย็บด้นถอยหลังเสร็จแล้ว

 

68. เย็บก้างปลาที่ขอบซิบ อีกด้านหนึ่งของซิบเย็บทำนองเดียวกัน

 

69. จับของข้างประกบกับและเย็บด้านนอกก่อน

 

70. กลับมาเย็บด้านในและอีกด้านหนึ่งของกระเป๋าเย็บทำนองเดียวกัน

 

71. ติดหัวซิบตามใจชอบ Click

 

72. ด้านหน้ากระเป๋าที่เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

73. ด้านหลังของกระเป๋าที่เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ มี Hand made ติดให้ดูเก๋และมีความหมายค่ะ Click

 หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเพราะแสดงขั้นตอนไว้โดยละเอียด และคงนำไปลองทำกันได้นะคะ


 

อ้างอิง หนังสือ Shinnie (ISBN 978-986-96694-6-8)