วิธีทำกระเป๋าปิ๊กแป๊ก

   วิธีทำกระเป๋าปิ๊กแป๊ก Angel   วัสดุและอุปกรณ์
1. ผ้าอเมริกา "Angelsandfaries03"                                                                                                        
2. ปิ๊กแป๊กหัวลูกกวาด 16.5cm (แถมฟรี Pattern)
3. สายโซ่
4. เหล็กปลายแหลม


 


1. ตัดผ้าและใยตามแบบ โดยเผื่อตะเข็บ 0.7 ซม.
(ซ้อนบนใยไว้)

  
2. ตัดผ้าซับในด้วย
วาดแบบลงบนผ้าซับในด้านผิด


3. ควิลท์ด้วยจักรหรือมือก็ได้

 
4. นำผ้าซับในด้านถูกซ้อนชนกับด้านถูก (ดูรูป)


5. เย็บตามเส้นที่วาดแบบไว้ โดยเปิดช่องไว้กลับตะเข็บ

 
6. ตัดใยให้ชิดขอบตะเข็บก่อนจะกลับตะเข็บ


7. กลับตะเข็บ แล้วสอยปิดให้เรียบร้อย


 
8. ใช้ด้ายเนาตรึงชิ้นหน้ากับชิ้นข้างไว้
โดยเย็บมุม 2 ด้านไว้ และจุดกึ่งกลางอีกด้วย


9. จากนั้นเย็บประกอบด้วยมือ

 
10. เย็บอีกด้านหนึ่งในทำนองเดียวกัน


11. กลับตะเข็บมาเย็บด้านในอีกครั้ง

 
12. พับหากึ่งกลางแล้วขีดไว้ทั้ง 2 ด้าน


13. นำปากกระเป๋าปิ๊กแป๊กมาเย็บตรึงมุมซ้ายและขวาไว้

 
14. เย็บตรึงตรงกลางด้วย เท่ากับตรึงไว้ 4 ด้านเลยนะคะ


15. เย็บติดปากกระเป๋าทีละช่อง โดยวิธีเย็บตะเข็บถอยหลัง
และใช้เหล็กปลายแหลมช่วยกดดันเข้าไปตามขอบจะง่ายขึ้นค่ะ

 
16. เย็บเสร็จด้านหนึ่งแล้วจึงเย็บอีกด้านหนึ่ง17. เสร็จเรียบร้อย คล้องสายโซ่ตามต้องการ