ขนาดของผ้าที่ตัดกับซองกุ๊น


 


 ขนาดของผ้าที่ตัดกับซองกุ๊น


1. ซองกุ๊นขนาด 6mm หรือ 1/4นิ้ว - ตัดผ้า 1.5cm
เหมาะสำหรับงาน stained glass quilt

2. ซองกุ๊นขนาด 12mm หรือ 1/2นิ้ว - ตัดผ้า 2.5cm
เหมาะสำหรับงานสานผ้า

3. ซองกุ๊นขนาด 18mm หรือ 3/4นิ้ว - ตัดผ้า 3.5cm
เหมาะสำหรับงานกุ๊นกระเป๋าขนาดเล็ก

4.ซองกุ๊นขนาด 25mm หรือ 1นิ้ว - ตัดผ้า 4.5cm
เหมาะสำหรับงานกุ๊นกระเป๋าขนาดใหญ่


   วิธีทำผ้ากุ๊น

อุปกรณ์ :
1. ซองกุ๊น 4 ขนาด
2. เตารีดอเนกประสงค์


1. สอดผ้าโดยใช้เข็มหมุดช่วย

  
2. ใช้เตารีดรีด


3. เสร็จแล้วค่ะ