วิธีการทำพวงกุญแจ Sue

 

วิธีการทำพวงกุญแจ Sue

สิ่งที่ต้องเตรียม

*** แพทเทริ์นพวงกุญแจ Sue ***  Click

 

อุปกรณ์ที่ใช้

1. ปากกาสำหรับวาดแบบลงบนพลาสติก Click

2. ปากกาเขียนผ้า Click

3. กรรไกร Click

4. เข็มเย็บธรรมดา Click

5. เข็มแอพริเค Click

6. เข็มหมุดหัวดอกไม้ Click

7. เข็มหมุดแอพริเค Click

8. กรรไกรกลับตะเข็บ Click

9. เหล็กปลายงอน Click

10. ที่สนเข็ม Click

11. ลูกกลิ้ง Click

 

วัสดุที่ใช้

1. พลาสติกสำหรับวาดแบบ Click

2. ใย 150 g Click

3. ผ้า

     3.1 ซับใน Click

     3.2 หมวก ผ้าทอ AA7694 สีที่  5 เทาดำ Click

     3.3 เสื้อ ผ้าทอ AA7695 สีที่1 ชมพู Click

     3.4 กระโปรง ผ้าทอ AA7695 สีที่ 2 ฟ้า Click

     3.5 แขนเสื้อ ผ้าทอ AA7837 สีที่ 5 แดง Click

     3.6 แขน Click

     3.7 รองเท้า ผ้าทอ AA7694 สีที่6 ดำ Click

4. ด้าย Click

5. ลูกไม้ Click

6. สายหนัง รหัส L 036 Click

 

หมายเหตุ ทางร้านมีจำหน่าย Kit-Set Sue นะคะ พร้อมแพทเทริ์น, วิธีการทำ และวัสดุค่ะ (ผ้า, ใย, สายหนัง, ลูกไม้) Click

 

 

1. วางพลาสติกบนแบบแล้ววาดเท่าแบบยังไม่เผื่อตะเข็บ

 

2. นำพลาสติกที่ได้ไปวาดลงบนผ้าด้านผิดตามจำนวนชิ้นที่กำหนดไว้ ตัดผ้าเผื่อตะเข็บ 1/4 นิ้ว

3. ประกบผ้าด้านถูกของแต่ละชิ้นชนกัน นำไปวาดบนใย แล้วตัดใยเท่าขนาดของผ้า ดูรูป

 

4. นำไปเย็บด้วยมือหรือจักร โดยเปิดช่องไว้กลับตะเข็บ

5. เซาะใยให้ชิดตะเข็บตามรูป ก่อนจะกลับตะเข็บทุกชิ้น

 

6. ใช้กรรไกรกลับตะเข็บคีบชิ้นผ้าก่อนจะกลับตะเข็บออกมา จะสะดวกขึ้น

7. ดึงผ้าข้างในออกเพื่อกลับตะเข็บ

 

8. กลับตะเข็บออกมาแล้วใช้เหล็กปลายงอนดันตะเข็บมาช่วยในการดันตะเข็บให้เรียบร้อย

9. ใช้เหล็กปลายงอนช่วยในการดันตะเข็บให้สวยงามตามรูป

 

10. ทำตามข้อ 6-9 กับทุกชิ้นที่เหลือตามรูป

11. ร้อยด้ายเข้ากับเข็มเพื่อนำมาเย็บโดยใช้ที่สนเข็มช่วยร้อยด้ายให้สะดวกขึ้น

 

12. สอยปิดหมวกทั้งสองชิ้น พักไว้

13. เย็บลูกไม้ห่างๆ

 

14. ดึงรูดให้ลูกไม้โค้งพอสวย

15. วาดแบบบนกระโปรงด้านถูก ใช้เข็มหมุดกลัดลูกไม้ติดกับกระโปรงตามเส้นที่วาดไว้

  

16. สอยลูกไม้ติดกับกระโปรงตามรูป

17. สอยลูกไม้เสร็จเรียบร้อย

 

18. วางผ้าชิ้นเสื้อบนใย 300-350 g วางแบบ แล้วใช้ลูกกลิ้งๆให้เกิดรอยตามรูป

19. พับริมเสื้อแล้วใช้เข็มหมุดกลัดติดไว้

 

20. สอยติดให้แน่น

21. สอยเสื้อเสร็จเรียบร้อย

 

22. วางกระโปรงบนใย โดยหันผ้าด้านถูกขึ้น ใช้เข็มหมุดกลัดไว้

23. นำรองเท้ามาวางซ้อนตามรูป สังเกตตำแหน่งตามแพทเทิร์น เนาไว้

 

24. วาดแบบบนซับในด้านผิด นำมาซ้อนชิ้นที่ได้ตามข้อ 23 ด้านถูกประกบกัน

25. เย็บด้วยมือหรือจักรโดยรอบ เปิดส่วนบนไว้

 

26. เซาะใยออกให้ชิดตะเข็บ

27. พับมุมผ้าให้พอดีแล้วกลับตะเข็บ

 

28. กลับตะเข็บออกมาตามรูป แล้วซิกแซกริมขอบเสื้อด้านบนให้เรียบร้อย

29. สอดส่วนมือเข้าไปในส่วนของแขนเสื้อแล้วสอยปิดตามข้อ 12

 

30. วางแขนบนเสื้อแล้วสอยติดให้พอดี ลองพับตัวประกบดูก่อนก็ได้

31. จับข้างชนกันเย็บติดให้แน่น โดยเย็บซ้ายและขวาสลับกัน ตามรูป

 

32. ประกบหมวกเข้าด้วยกันแล้วนำหมวกมาสวมทับตัว

33. สอยด้านล่างหมวกติดกับตัว เว้นระยะด้านบนเพื่อสอดห่วงคล้องกุญแจ หรือสายหนัง

 

34. วางห่วงคล้องกุญแจ หรือสายหนังตามรูปแล้วสอยข้ามไป เว้นระยะให้เลื่อนขึ้น-ลงได้

35. เย็บตกแต่งหมวกด้วยลูกไม้ลายดอกไม้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ