ผ้านวม,ผ้าโชว์ผนัง (ผลงานนักเรียน)


 ผลงานผ้านวมของนักเรียน 

ผ้านวมงานควิลท์ผลงานของคุณนง
ลาย : Koala & Kangaroo

ผ้านวมงานควิลท์ผลงานของคุณแนน
ลาย : SunbonnetEmma

ผ้านวมงานควิลท์ผลงานของคุณยุภา
ลาย : เครื่องบิน

ผ้านวมงานควิลท์ผลงานของคุณยุภาค่ะผ้านวมงานควิลท์ผลงานของคุณพิลาวรรณค่ะ
ลาย : หมี 

ผ้านวมงานควิลท์ผลงานของคุณพิลาวรรณค่ะ
ลาย : หมี UFOผ้านวมงานควิลท์ผลงานของคุณยุภาค่ะ
ลาย : ปลาวาฬ

ผ้านวมงานควิลท์ผลงานของคุณนงค่ะ
ลาย : Petite Marianne


ผ้านวมงานควิลท์ผลงานของคุณนงค่ะ
ลาย : Bird House


ผ้านวมงานควิลท์ผลงานของคุณนงค่ะ
ลาย : Oldtown

ผ้านวมงานควิลท์ผลงานของคุณธีรานิตย์ค่ะ (คุณไก่)
ขนาด 40 x 50"

ลาย : ไก่


  

ผ้านวมงานควิลท์ผลงานของป้าอ้อย
อดีตนายทหารพลตรีหญิง ใช้เวลาหลังเกษียณทำผ้านวมค่ะ
 

ลาย : Dresden Plate

ประกอบผืนและเดิน Free Motion โดยคุณนง   

ผ้านวมงานควิลท์ผลงานของป้าภาค่ะ 
ลาย : ใบ Maple

ประกอบผืนและเดิน Free Motion โดยคุณนงค่ะผ้านวมงานควิลท์ผลงานของคุณนงค่ะ (รับประกอบผืนและเดิน Free Motion)
ลาย : Bear Hug

เป็น Baby Quilt โดยนำมาผ้าอเมริกาลายน่ารักๆมาประกอบผืนค่ะ
สังเกตการเดิน free motion รอบผ้านวมเป็นลายหมีและหัวใจน่ารักมากค่ะผ้านวมงานควิลท์ผลงานของคุณนงค่ะ (รับประกอบผืนและเดิน Free Motion)
ลาย : Faries

เป็น Baby Quilt โดยนำมาผ้าอเมริกาลายน่ารักๆมาประกอบผืนค่ะผ้านวมงานควิลท์ผลงานของคุณยุภาค่ะ
ลาย : นกฮูกผ้านวมงานควิลท์ผลงานของคุณธีรานิตย์ค่ะ
ลาย : Trip Around The World
ผ้านวมงานควิลท์ผลงานของคุณยุภาค่ะ
ลาย : My Melody