วิธีใช้ซิปตัดและการใส่หัวซิป

 วิธีใช้ซิปตัด และ การใส่หัวซิป 

 


อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. ซิปตัด (ความยาวตามต้องการ) Click

2. ตัว U กั้นหัวซิป Click

3. ตัว H กั้นท้ายซิป Click

4. หัวซิปตัด Click

5. ห่วง ขนาดที่แนะนำ 7mm แบบเกลียวซ้อน (สำหรับคล้องที่ห้อยซิป) Click

ข้อสังเกต : หากเลือกใช้หัวซิปตัดที่มีที่ห้อยซิปอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ห่วงนี้นะคะ

6. ที่ห้อยซิป ลายการ์ตูน (เลือกแบบตามชอบนะคะ) Click

ข้อสังเกต : หากเลือกใช้หัวซิปตัดที่มีที่ห้อยซิปอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ที่ห้อยซิปนี้นะคะ

7. กรรไกรซิกแซก Click

8. คีมปากแบน Click

วิธีใช้ซิปตัด


1. ใช้คีมปากแบนคีบฟันซิปและดึงฟันซิปออกตามจำนวนที่ต้องการ

ข้อสังเกต : หากดึงออกด้วยมุม 45 องศาจะดึงออกได้ง่ายขึ้นนะคะ และจำนวนของฟันซิปที่ดึงออกให้คำนวณตามความเหมาะสมจากระยะปลายซิปที่ต้องการเหลือไว้นะคะ หากต้องการเหลือปลายซิปไว้ยาวให้ดึงฟันซิปออกหลายชิ้น แต่หากต้องการให้ปลายซิปสั้นสามารถดึงฟันซิปออกจำนวนน้อยลงได้นะคะ

 


2. ใช้กรรไกรซิกแซกตัดแต่งปลายซิปให้สวยงาม

 


3. ฉีกซิปออกจากกัน และใส่หัวซิป สังเกตให้ฟันซิปหันขึ้นไปทางหัวซิปตามรูปนะคะ

ข้อสังเกต: หากหันทิศทางของหัวซิปกับฟันซิปผิดจะไม่สามารถรูดซิปไปมาได้ค่ะ

 


4. ใส่ตัว H กั้นท้ายซิป

 


5. ใช้คีมบีบตัว H กั้นท้ายซิปให้แน่น

เสร็จเรียบร้อยสำหรับส่วนของท้ายซิปนะคะ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการใส่ตัว U นะคะ

 


6. ดึงฟันซิปออกในทำนองเดียวกันตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อเตรียมใส่ตัว U กั้นหัวซิป

 


7. ใส่ตัว U กั้นหัวซิปแล้วบีบด้วยคีมให้แน่น

 


8. ใส่ตัว H กั้นท้ายซิป และตัว U กั้นหัวซิปเสร็จเรียบร้อยจะได้ดังรูปนะคะ

 

 

วิธีใส่หัวซิป    

1.อุปกรณ์ ซิป ห่วง และหัวซิปลายการ์ตูน

 
2. ห่วงแบบเกลียวซ้อนขนาด 7mm (ขนาดแนะนำ)

ใช้งานง่ายเพราะสามารถบิดเข้ากับหัวซิปได้เลย
(ไม่ต้องใช้คีมช่วยบิด ประหยัดแรงและสวยกว่า)3. นำห่วงเกลียวซ้อนใส่เข้ากับหัวซิป

 
4. ใส่เสร็จแล้ว


5. นำหัวซิปลายการ์ตูนที่ใส่ห่วงแล้วคล้องเข้ากับหัวซิป

 
6. คล้องเสร็จแล้ว


7. หากต้องการเปลี่ยนหัวซิปเป็นรูปอื่น
สามารถบิดออกมาได้ง่ายค่ะ

 
     

 

 

ห่วงเกลียวซ้อนขนาด 7 mm 

1. นอกจากใช้คล้องหัวซิปแล้ว
สามารถใช้คล้องกับสายโซ่ขนาดเล็กได้อีกด้วย

 
2. สายโซ่ขนาดเล็กลายหัวใจพร้อมห่วงเกลียวซ้อน3. สายโซ่พร้อมห่วงเกลียวซ้อนและคอหมาขนาดเล็ก


 
4. สายโซ่พร้อมห่วงเกลียวซ้อนและคอหมาขนาดเล็ก