วิธีทำถุงผ้าลดโลกร้อน


 วิธีทำถุงผ้าลดโลกร้อน  


 


1.ตัดผ้าขนาด 40 x 90 cm หรือขนาดที่ต้องการ โดยทบผ้า

  
2.ลอกแพทเทิร์นทุกชิ้นลงบนแผ่นพลาสติก


3.ลอกแพทเทิร์นทุกชิ้นเสร็จเรียบร้อยจะได้ดังรูป
เขียนหมายเลขกำกับเพื่อแสดงลำดับการวาง

 
4.ตัดชิ้นส่วนที่วาดไว้ทุกชิ้น5. คว่ำแผ่นพลาสติกที่ตัดแล้วทุกชิ้น
ลงบนกระดาษด้านที่ไม่มีกาว
แล้ววาดแพทเทิร์นลงบนกระดาษ

หมายเหตุ:
- การคว่ำแผ่นพลาสติกจะทำให้ชิ้นงานเมื่อเสร็จสมบูรณ์
หันไปในทิศทางเดียวกันกับแพทเทิร์นต้นแบบ

- กระดาษกาวที่ครูอ้อยเลือกใช้เป็นกระดาษกาว 2 หน้า
Heat n Bond ค่ะ

 


6.วาดแพทเทิร์นเสร็จเรียบร้อยจะได้ดังรูป

7.ตัดชิ้นส่วนทุกชิ้น  เผื่อตะเข็บประมาณ 2 mm

 
8.วางกระดาษด้านที่มีกาวลงบนผ้าด้านผิด แล้วรีด


9.รีดกับผ้าสีที่ต้องการให้ครบทุกชิ้น


 
10.ข้อสังเกต: เมื่อรีดแล้วเยื่อกาวบนกระดาษจะติดอยู่กับผ้า
แง้มกระดาษขึ้นเล็กน้อย


11.ตัดเท่าแบบตามแพทเทิร์นที่วาดไว้

 
12.ตัดชิ้นส่วนให้ครบทุกชิ้น


13.ลอกกระดาษออก จากด้านที่แง้มไว้ของทุกชิ้น

 
14.ลอกกระดาษออกให้ครบทุกชิ้น


15.ลอกแพทเทิร์นลงบนแผ่นพลาสติก
ครั้งนี้ลอกเป็นชิ้นเดียวกัน เพื่อเป็นโครงร่างในการวางผ้า
แล้วตัดแผ่นพลาสติกตามรอยวาด

 
16.พับผ้าแล้วกรีดเพื่อหาจุดกึ่งกลาง
แล้วพับด้านบนลงมา 4 cm กรีดแนวไว้17.นำแผ่นพลาสติกที่วาดแพทเทิร์นไว้มาวางบริเวณกึ่งกลาง
 
18.วาดแพทเทิร์นโดยใช้ปากกาเขียนผ้า

หมายเหตุ: ปากกาเขียนผ้าสามารถลบออกได้
โดยใช้น้ำทาบางๆ บริเวณที่ขีดเส้นไว้


19.วาดโครงเสร็จเรียบร้อยจะได้ดังรูป


 
20.นำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาวางตามลำดับ
เริ่มจากชิ้นหมายเลข 1 (รองเท้า)

ข้อสังเกต: ลำดับการวางเริ่มจากชิ้นส่วนที่อยู่ล่างสุด
ตามด้วยชิ้นส่วนที่อยู่บน หรือ
สังเกตในแพทเทิร์นจะมีลำดับหมายเลข


21.วางชิ้นหมายเลข 2 (กระโปรง)

 
22.วางชิ้นหมายเลข 3 (หมวก)


23.เตรียมวางชิ้นหมายเลข 4 (มือ) และ 5 (แขน)
โดยใช้แผ่นพลาสติกที่วาดไว้มาช่วยกะตำแหน่ง

 
24.วางชิ้นหมายเลข 4 (มือ) และหมายเลข 5 (แขน)
เสร็จเรียบร้อย จะได้ดังรูป


25.รีดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเริ่มจากหมายเลข 1 (รองเท้า)

ข้อควรระวัง : เนื่องจากผ้าดิบเป็นผ้าที่มีเนื้อผ้าหนา
เมื่อเทียบกับผ้า Cotton ทั่วไป
ดังนั้นควรใช้ความร้อนสูงในการรีด

 
26.รีดชิ้นหมายเลข 2 (กระโปรง)


27.รีดชิ้นหมายเลข 3 (หมวก)
 
28.รีดชิ้นหมายเลข 4 (มือ) และหมายเลข 5 (แขน)

ข้อควรระวัง:
เพื่อให้เยื่อกาวติดกับผ้าได้ดีควรทิ้งไว้ให้เย็นก่อน


29.พับริมผ้า (ด้านในของกระเป๋า) เข้ามาประมาณ 4 cm

 
30.พับริมผ้าเข้าอีกครั้งให้ได้ตะเข็บประมาณ 3 cm ตลอดแนว


31.ตัดสายผ้าเพื่อทำหูกระเป๋าความยาวประมาณ 60 cm
แล้วขีดเส้นเผื่อตะเข็บ 1 cm

 
32.พับปากกระเป๋าเพื่อหาจุดกึ่งกลาง33.ขีดเส้นจุดกึ่งกลางด้วยปากกาเขียนผ้า


 
34.วัดจากจุดกึ่งกลางออกไปซ้าย – ขวา ข้างละ 6 cm
แล้วนำหูกระเป๋าที่ขีดเส้นไว้มาวาง


35.กลัดด้วยเข็มหมุด

 
36.เย็บขอบกระเป๋า พร้อมกับการเย็บหูกระเป๋า


37.เย็บเสร็จเรียบร้อยจะได้ดังรูป
 
38.พับหูกระเป๋าลงมาแล้วกลัดด้วยเข็มหมุดอีกครั้ง

ข้อสังเกต : วิธีการนี้จะช่วยให้ชิ้นงานออกมาเรียบร้อย
และหูกระเป๋าจะแน่นหนายิ่งขึ้น


39.ด้านหน้าของกระเป๋าก่อนนำไปเย็บ 


 
40.เย็บตามแนวขอบกระเป๋าด้านบนอีกครั้ง
(ทำเช่นเดียวกันทั้งสองข้าง)


41.เย็บซิกแซกรอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้น เริ่มจากชิ้นที่อยู่ล่าง
แล้วไล่ขึ้นมาตามลำดับ


 


42.เย็บซิกแซกโดยรอบ

หมายเหตุ : โดยปกติการใช้กระดาษกาว 2 หน้า Heat n Bond
แบบหนา (สีแดง)ไม่จำเป็นต้องเย็บก่อนะคะ
แต่เนื่องจากผ้าที่เรานำมาทำถุงโลกร้อนเป็นผ้าดิบ
เนื้อผ้ามีความหนามาก
เพื่อให้ชิ้นงานทนทานจึงแนะนำให้เย็บซิกแซกโดยรอบค่ะ


43.เย็บตะเข็บข้าง เผื่อตะเข็บ 1 cm ทั้งสองข้าง
และเย็บซิกแซกเก็บริมผ้าให้เรียบร้อย

 
44.ขีดเส้นตามแนวก้นกระเป๋า45.กลัดเข็มหมุดจากตะเข็บข้าง
ให้ตรงกับแนวที่ขีดก้นกระเป๋าไว้แล้ว

 
46.สังเกตวิธีการกลัดตามรูป47.สังเกตแนวกลัดเข็มหมุดตามรูป

 
48.เกลี่ยผ้าออกด้านข้าง


49.ขีดเส้นตรงโดยวัดจากกึ่งกลางที่กลัดไว้ด้วยเข็มหมุด
ออกมาซ้าย- ขวา ข้างละ 5 cm

ข้อสังเกต: วิธีการนี้จะทำให้ก้นกระเป๋าออกมาสวยงาม
ไม่เบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่ง

 
50.ขีดเส้นเสร็จเรียบร้อยจะได้ดังรูปค่ะ


51.เย็บตามแนวเส้นที่ขีดไว้


 
52.ทำก้นกระเป๋าอีกฝั่งโดยวิธีการเดียวกันทั้งซ้ายและขวา
แล้วกลับตะเข็บออกมาก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ