วิธีทำตุ๊กตาหมี Happy Teddy Bear
วิธีทำตุ๊กตา Happy Teddy Bear


"แทนคำขอบคุณ"...

เนื่องจากทางร้านได้รับการอุดหนุนจากลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดีเสมอมา จึงเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญที่สุด เป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้ทางร้านพยายามจัดทำผลงานควิลท์พร้อมวิธีการทำประกอบเผื่อเป็นไอเดียเพิ่มเติมให้ทุกท่านกันนะคะ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอุดหนุนสินค้าและคอยติดตามผลงานมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ 

 

ขนาดสำเร็จ Finished Sizes : กว้าง 25 cm สูง 30 cm หนา 8-10 cm (ขึ้นอยู่กับปริมาณใยที่ยัด)

 

วัสดุ Materials

1. ผ้า Fabric

     1.1 ตัวตุ๊กตา : ผ้าคอตตอน ขนาด 40 x 55 cm (ฺรหัส: BoyBears07) Click

          Body: Quilting Cotton size 40 x 55 cm (ฺItem code: BoyBears07) Click

     1.2 หู, ปาก, ท้อง : ผ้าทอ ขนาด  15 x 20 cm (รหัส: sho109-0019 No.H) Click

          Ears, Mouth, Tummy: Woven Fabric 15 x 20 cm (Item code: sho109-0019 No.H) Click

     1.3 แก้ม : ผ้าทอ ขนาด 5 x 8 cm (รหัส: sho109-0003 No.C) Click

          Cheek: Woven Fabric 5 x 8 cm (Item code: sho109-0003 No.C) Click

     1.4 รอยปาก : ผ้าทอ สีดำ ขนาด 5 x 8 cm (รหัส: sho109-0006) Click

          Mouth Line: Black Woven Fabric 5 x 8 cm (Item code: sho109-0006) Click

2. ใย (สำหรับยัดหมอน) 150 – 200 g Click

    Batting (for stuffing pillows)  150 – 200 g Click

3. ใยกาว 1 หน้า (สำหรับทำแอพพริเค) Click

    One side fusible batting (for applique) Click

4. กระดุมตาตุ๊กตา สีดำ ขนาด 18 mm หรือ 20 mm  2 เม็ด Click

    Black Plastic Eyes size 18 mm or 20 mm   2 pieces Click

5. ด้าย Thread

    5.1 การเนา : ด้ายเนา หรือด้ายอเนกประสงค์ Click

         Basting : Basting Thread or All Purpose Thread Click

    5.2 สอยแอพพริเค : ด้ายแอพพริคเค Click หรือด้ายล่องหน Click

         Applique : Applique Thread Click or Invisible Thread Click

6. กาวติดผ้า Fabric Glue Click

 

อุปกรณ์ Tools

1. ปากกาเขียนผ้า(Fabric Pen) Click หรือ(or) ดินสอเขียนผ้า(Fabric Pencil) Click

2. เข็ม Needles Click

3.เข็มหมุด Pins Click

4. กรรไกร Scissors Click

   4.1 กรรไกรตัดด้าย

   4.2 กรรไกรตัดกระดาษ (สำหรับตัดแพทเทิร์น)

   4.3 กรรไกรตัดผ้า shears

5. อุปกรณ์กลับตะเข็บ Turning Tool Click

   5.1 กรรไกรกลับตะเข็บ Turning Scissors

   5.2 เหล็กแหลมดันตะเข็บ Pointing Tool (for turning right side out and smooting curves) 

6. ปลอกนิ้ว Thimble *** Click 

    หรือปลอกข้อนิ้ว Click

 

วิธีการทำ How to Make

1. ตัดผ้า 2 ชิ้น สำหรับทำตัวลูกหมี ขนาดตามแพทเทิร์น 

    Cut two pieces of fabric for the teddy body (size as indicated in the pattern)


 

2. ตัดใยกาว 1 หน้า จำนวน 7 ชิ้นสำหรับทำแอพพริเค ขนาดตามแพทเทิร์น

    Cut seven pieces of fusible batting for doing the applique (size as indicated in the pattern)


 

3. รีดชิ้นส่วนใยกาว 1 หน้าทุกชิ้นลงบนผ้า ให้ด้านกาวของใยถูกรีดบนผ้าด้านผิด ตัดผ้าเพื่อตะเข็บ 1 cm ขลิบส่วนเว้าเพื่อไม่ให้ผ้ารั้ง

    Iron the fusible batting onto the wrong side of the fabric. Then cut the fabric leaving 1 cm seam allowance. Trim the seam allowance at every concave curve.


 

4. เนาโดยรอบ

    Sew the basting stitch around the perimeter.


 

5. เนาเสร็จเรียบร้อยจะได้ดังรูป

    After finishing basting.


 

6. สอยแอพพริเคชิ้นส่วนทุกชิ้นบนผ้าสำหรับเป็นตัวลูกหมีด้านหน้า สังเกตตำแหน่งให้ตรงตามแพทเทิร์น

    Decorate front of the teddy by sewing your applique where the pattern guidelines indicate.


 

7. ประกบผ้าด้านถูกทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเข้าด้วยกัน แล้วเย็บโดยรอบ เว้นช่องสำหรับกลับตะเข็บ ขลิบส่วนเว้าและกลับตะเข็บออกมา โดยใช้กรรไกรกลับตะเข็บ ดันส่วนโค้งโดยอุปกรณ์ดันตะเข็บช่วย

    With the right sides facing, layer the front and back body pieces together, matching up all the edges. Then sew around the perimeter of the pieces. Make sure to leave the section between the marked on the pattern open for turning right side out. Trim the seam allowance at every concave curve. Turn the teddy right side out and smooth out the curve by using the turning tool.

หมายเหตุ: ชมวิธีการเย็บและกลับตะเข็บเพิ่มเติมได้ใน “วิธีการทำหมอนปักเข็ม Bellflower Pincushion” Click


 

8. ยัดด้วยใย และเย็บปิดช่องกลับตะเข็บให้เรียบร้อย

    Stuff the batting into the cushion and sew the opening side to close it.


 

9. ติดกระดุมตาตุ๊กตาโดยใช้กาวติดผ้า

    Stick the plastic eyes onto the teddy face by using fabric glue.

    


 

10. เย็บป้าย Handmade ตกแต่งด้านหลัง

    Sew a piece of handmade label onto the back of the teddy.


 

 

 

สร็จเรียบร้อยค่ะ ^^

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าและติดตามผลงานของ Vanida Quilts มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ