วิธีทำกระเป๋าปิ๊กแป๊ก ChoCho


วิธีทำกระเป๋าปิ๊กแป๊ก Cho Cho

"แทนคำขอบคุณ"...

เนื่องจากทางร้านได้รับการอุดหนุนจากลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดีเสมอมา จึงเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญที่สุด เป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้ทางร้านพยายามจัดทำผลงานควิลท์พร้อมวิธีการทำประกอบเผื่อเป็นไอเดียเพิ่มเติมให้ทุกท่านกันนะคะ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอุดหนุนสินค้าและคอยติดตามผลงานมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ 

 

วัสดุ Materials

1. ผ้าคอตตอน 100% Click

    Quilting Cotton 100% Click

    หมายเหตุ: ในที่นี้ใช้ผ้าด้านนอกเป็นผ้าอเมริกา คอตตอน 100% นะคะ

2. ใย Click

    Batting Click

3. ด้าย Thread Click

    3.1 การเนา หรือเย็บประกอบกระเป๋า : ด้ายวีนัส Venus V-Spun Click

    3.2 การเย็บปากกระเป๋า : ด้ายควิลท์ หรือ ด้ายเย็บปากกระเป๋า Click

4. ปากกระเป๋าทองเหลืองเหลี่ยมเว้ากลาง มีลาย หัวล็อค ขนาด 20 cm Click

5. สายโซ่ สีทองเหลือง Brass Chain Click

 

อุปกรณ์ Tools

1. ปากกาเขียนผ้า(Fabric Pen) Click หรือ(or) ดินสอเขียนผ้า(Fabric Pencil) Click

2. เข็ม Needles Click

3.เข็มหมุด Pins Click

4. กรรไกร Scissors Click

   4.1 กรรไกรตัดด้าย

   4.2 กรรไกรตัดกระดาษ (สำหรับตัดแพทเทิร์น)

   4.3 กรรไกรตัดผ้า shears

5. อุปกรณ์กลับตะเข็บ Turning Tool Click

   5.1 กรรไกรกลับตะเข็บ Turning Scissors

   5.2 เหล็กแหลมดันตะเข็บ Pointing Tool (for poking corners) Click

6. ปลอกนิ้ว Thimble *** Click 

    หรือปลอกข้อนิ้ว Click

 

แพทเทิร์น Pattern (ขนาดเท่าจริง) Click

 

วิธีการทำ How to Make

1. วางผ้าชิ้นนอกบนใย


 

2. วางผ้าซับในบนผ้าชิ้นนอก ด้านถูกประกบกัน วาดแบบด้วยปากกาเขียนผ้าแบบลบออกได้


 

3. เย็บโดยรอบ เว้นช่องสำหรับกลับตะเข็บ


 

4. เซาะใยออกชิดตะเข็บ


 

5. ตัดผ้าเผื่อตะเข็บ 0.7 cm และขลิบบริเวณส่วนเว้า


 

6. กลับตะเข็บออกมา กลัดบริเวณช่องกลับตะเข็บให้เสมอกันแล้วสอยให้เรียบร้อย


 

7. จับจีบผ้าตามระยะในแพทเทิร์น


 

8. เนาไว้ ทำอีกชิ้นในทำนองเดียวกัน แล้วนำมาเย็บเกาะติดกัน เว้นระยะตามแพทเทิร์น


 

9. เนาปากกระเป๋ากับตัวกระเป๋า ตรึงบริเวณกึ่งกลางและด้านข้างไว้ก่อน


 

10. เย็บปากกระเป๋าโดยแทงขึ้น 1 ฝีเข็ม


 

11. แทงลง 1 ฝีเข็ม ทำเช่นนี้จนสุดปลายอีกด้านแล้วจึงย้อนกลับมาอีกครั้งในทำนองเช่นเดิม สับหว่างกัน


 

12. เย็บปากกระเป๋า ก็เสร็จเรียบร้อย สามารถนำไปคล้องกับสายโซ่แบบสั้น หรือยาวได้ตามต้องการนะคะ

สร็จเรียบร้อยค่ะ ^^

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าและติดตามผลงานของ Vanida Quilts มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ