Workshop จังหวัดสระแก้ว
  • 22 March 2021 at 10:01
  • 85
  • 0


  Workshop จังหวัดสระแก้ว  


เนื่องจากทางร้านได้รับเกียรติจากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยอาจารย์ทิพวรรณ มีสบ 
เชิญไปสอนสมาชิกชุมชนในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งทอผ้าขาวม้ากันอยู่แล้ว
ดังนั้นทีมงานของครูอ้อย (The Quilt Gang) จึงเดินทางไปสอนให้สมาชิกชุมชน
สามารถนำผ้าขาวม้ามาประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้อีกหลากหลาย อาทิเช่น

  กระเป๋าต่อผ้าและแอพพลิเค

  กระเป๋าปิ๊กแป๊ก  

  พวงกุญแจลูกหนู

  ตุ๊กตาลูกหมี


ด้วยเวลาที่จำกัดเพียง 3 วัน และสมาชิกก็อาวุโส (สนเข็มยังยาก) 
แต่ความตั้งใจของผู้เรียนและผู้สอนก็ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหวังค่ะ
เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะ