วิธีการทำกระเป๋า 3 in 1


กระเป๋า 3 in 1

วิธีการทำ (How to make)

1. เตรียมอุปกรณ์ ดังนี้

     - ผ้าชิ้นนอก Click

     - ผ้าซับใน Click

     - ผ้ากาว Click

     - ใย ขนาด 300 กรัม Click

     - สายหนัง รหัส L 026 และ รหัส L 056 Click

     - ซิป ขนาด 12 นิ้ว Click

     - ผ้ากุ๊น Click

Prepare these following materials

     - Outer fabric Click

     - Lining fabric Click

     - Fusible Interfacing Click

     - 300 g Batting Click

     - Leather Bag Handle (Item Code: L 026 and L 056 ) Click

     - 12 inch Zipper Click

     - Bias Tape Click2. วางผ้าชิ้นนอกบนใยแล้วควิลท์ด้วยมือหรือจักรตามลวดลายผ้า

Cut the panel piece and lay over the batting. Do a hand quilting or free motion quilting on it.3. พับก้นกระเป๋า

Fold the bag bottom.4. สังเกตให้ริมผ้าเสมอกัน

Align the edge.5. พับก้นกระเป๋าเข้ามาทั้ง 2 ข้าง

Fold the bottom into the middle of the bag.


6. เย็บก้นกระเป๋าด้วยมือหรือจักร

Sew the bottom of the bag.


7. เย็บก้นกระเป๋าทั้ง 2 ข้าง (หากใยหนามากให้เย็บทีละมุม)

Repeat step 7 for another side of the bottom. If the batting is too thick, try sewing one corner at a time.

 
8. เย็บด้านข้างกระเป๋าทั้ง 2 ข้างเสร็จแล้วจะได้ดังรูป

After finished sewing the bag bottom.


9. สอยก้นกระเป๋าเข้าด้วยกัน ทำเช่นนี้ทั้ง 2 ข้างเพื่อให้อยู่ทรง

Blind stitch the bottom.


10. กลับตะเข็บออกมา

Turn right side out.


11. ตัดผ้าซับในกระเป๋า และช่องกระเป๋าด้านใน นำผ้ากาวมารีดติดด้านหลัง

Cut the bag lining and pocket piece. Then fuse the interfacing to the wrong side of the fabric.


12. ขีดเส้นแสดงตำแหน่งก้นกระเป๋า และขอบกระเป๋า

Draw every line to indicate the bottom and the edges of the bag.


13. รีดผ้าซับในสำหรับทำช่องซิปติดกับผ้ากาวแล้วนำมาขีดเส้นสำหรับทำช่องซิป เย็บโดยรอบ

Fuse the zipper pocket with the interfacing. Then draw lines across the bag lining and zipper pocket fabric to mark the placement of the exposed zipper. Sew around the rectangle.


14. ตัดตามแนวเส้นกลางช่องซิป และขลิบมุมทั้ง 4 มุมให้ชิดเส้นที่เย็บ แต่ระวังไม่ให้ด้ายขาด

Cut along the center of the stitched rectangle stop at 0.7cm before reaching the stitch line. Use a point scissors to snip between the corners of the rectangle stitch line. Try not to clip the thread.


15. กลับด้านถูกออกมาจะได้ช่องซิปลักษณะคล้ายกล่องจดหมายตามรูป

Pull the pocket facing through to the wrong side of the lining piece you will have a neat cutaway “letterbox” shape where the zipper will sit.


16. นำซิปมาเย็บด้วยตีนผีสำหรับติดซิปด้วยระยะ 1/16 นิ้ว จากช่องซิป และนำช่องกระเป๋ามาเย็บติดกับซับในอีกฝั่ง

Use a zipper foot to top stitch a zipper 1/16 inch from the seamed edge of the cutaway area and sew the pocket piece to another side of the lining.


17. ตลบผ้าของช่องซิปขึ้นแล้วเย็บปิดโดยรอบ ยกเว้นด้านก้นของช่องซิปซึ่งเป็นสันทบ

Flip the pocket facing over to bring the underside of the pocket facing to the top and stitch around with 0.7 cm seam allowance except the underside.


18. ขีดเส้นสำหรับจับก้นกระเป๋า ให้ 2 ด้านระยะห่างเท่ากัน แล้วเย็บตามแนวเส้นที่ขีดไว้

Draw a line across the bag bottom. Topstitch along the line.


19. พับก้นกระเป๋าขึ้นมาแล้วสอยไว้

Fold the bag bottom and blind stitch with the side of the bag.


20. กลับตะเข็บออกมา

Turn right side out.


21. นำสายหนังมาเย็บติดด้านข้างกระเป๋า

Sew a leather tab to the bag’s side.


22. เย็บคอหมายึดกับตัวกระเป๋า

Sew a swivel ring with the bag.


23. สวมซับในเข้ากับตัวกระเป๋าด้านนอกแล้วกุ๊นปากกระเป๋าให้เรียบร้อย

Put the inner part inside the outer part. Align the top edge of the lining with the raw edges of the exterior piece. Sew a bias tape around the bag opening.


24. นำซิปมาเย็บติดกับปากกระเป๋า ใช้คลิปหนีบผ้าช่วยตรึงไว้ก่อน

Clip the zipper with the bag opening.


25. สอยซิปติดกับปากกระเป๋าแล้วสอยก้างปลาให้สวยงาม

Sew the zipper with the bag opeing.


26. นำสายหนังมาเย็บเป็นมุมจับ เพื่อคล้องสายกระเป๋าตามรูป

Sew two zipper leather taps on both end of the zipper.

สร็จเรียบร้อยค่ะ ^^

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าและติดตามผลงานของ Vanida Quilts มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ