หมอนอิง Tulip Cushion


วิธีการทำหมอนอิง Tulip Cushionขนาดสำเร็จ Finished Size : 18 นิ้ว x 18 นิ้ว (ยังไม่ยัดใย)

แพทเทิร์น Pattern ขนาดเท่าจริง Click


วัสดุ Materials

1. ผ้า Fabric : เลือกสีและลายตามต้องการ สำหรับ

   1.1 ปลอกหมอน

   1.2 หมอนอิง

   1.3 ลวดลายแอพพริเค รูปดอกทิวลิป รวม 13 สี ขนาดที่ต้องใช้ ดังนี้

        No.1 ขนาด 26 x 26 cm

        No.2 ขนาด 13 x 13 cm

        No.3 ขนาด 7 x 25 cm

        No.4 ขนาด 5 x 10 cm

        No.5 ขนาด 7 x 15 cm

        No.6 ขนาด 13 x 70 cm

        No.7 ขนาด 9 x 20 cm

        No.8 ขนาด 6 x 9 cm

        No.9 ขนาด 10 x 10 cm

        No.10 ขนาด 4.5 x 18 cm

        No.11 ขนาด 7 x 30 cm

        No.12 ขนาด 5 x 20 cm

        No.13 ขนาด 4 x 15 cm

2. ผ้ากุ๊น จำนวน 2 หลา

    2 yards Bias Tape

    หมายเหตุ: ผ้ากุ๊นที่ใช้ คือ ผ้ากุ๊นลายดอกไม้ม่วง (ผ้าตอตตอน) ขนาด 5cm รหัส B-63 Click

3. ซิป Zipper

    หมายเหตุ: ซิปที่ใช้ คือ ซิปญี่ปุ่น YKK เบอร์ 3 ฟันโลหะ ทองเหลืองรมดำ ขนาด 40 ซม. หรือ 16 นิ้ว No.3 สีเบจ จำนวน 1 เส้น Click

4. หัวซิป จำนวน 1 ชิ้น Click

   1 piece Zipper Head Click

5. ห่วงเกลียวซ้อน ขนาด 7 mm จำนวน 1 ชิ้น Click

   1 piece O-Ring (7mm) Click

6. แกนพลาสติกทำกุ๊นขอบ ขนาด 3 mm จำนวน 2 หลา

   2 yards Piping (3 mm)

7. พลาสติกวาดแพทเทิร์น Click

   Template Plastic Click

8. ด้ายวีนัส Venus V-Spun โทนขาวเบจ และโทนน้ำเงิน Click

   Venus V-Spun Thread Click

9. ไหมปัก (ปักเกสรดอกไม้) Click

   Embroidery Floss (For stitching pollens) Click

10. HeatnBond Ultrahold กระดาษกาว 2 หน้า (แบบไม่ต้องเย็บ) จำนวน 1 หลา Click

     1 yard HeatnBond Ultrahold Click

11. ใยบอล Click

     Batting for stuffing pillow Click

12. (หากมี) Fabric Glue กาวติดผ้า ของ Crafter’s Pick ขนาด 4 ออนซ์/118 ml (USA) Click

     (If possible) Crafter's Pick Fabric Glue (USA) Click


อุปกรณ์ Tools

1. ปากกาเขียนผ้า Click หรือ ดินสอเขียนผ้า Click

    Fabric Pen  Click or Fabric Pencil Click

2. ปากกาเขียนเทมเพลต Pen for drawing templates Click

3. เข็ม Click

    3.1 การเนา/ การสอย : เข็มเย็บทั่วไป Sharp Needles Click

    3.2 การปักเกสรดอกไม้ : เข็มปัก Embroidery Needles Click

4. เข็มหมุด Pins Click

    4.1 เข็มหมุดหัวแก้ว Click

    4.2 เข็มหมุดหัวแบน Flower Head Pins Click

5. กรรไกร Scissors Click

    5.1 กรรไกรตัดผ้า Shears Click

    5.2 กรรไกรพกพา ปลายแหลมสำหรับขลิบมุมผ้า Click

    5.3 กรรไกรตัดด้าย Click

    5.4 กรรไกรตัดกระดาษ/พลาสติก/เทมเพลต For cutting papers and plastic (templates) Click

6. ไม้บรรทัด (Ruler) Click

     6.1 ไม้บรรทัด งาน Quilt & Patchwork ขนาด 30 cm (รหัส jia0028) Click

          Ruler for drawing lines and seam lines Click

     6.2 ไม้บรรทัดสำหรับใช้คู่กับโรตารี่และแผ่นรองตัด (หากมี) Click

          Ruler for using with Rotary Cutter and Rotary Mat. (if possible) Click

7. โรตารี่และแผ่นรองตัด (หากมี) Click

    Rotary Cutter and Rotary Mat (if possible)  Click

8. อุปกรณ์กลับตะเข็บ Turning Tool Click

    8.1 กรรไกรกลับตะเข็บ Click

         Turning Scissors Click

    8.2 เหล็กแหลมดันตะเข็บ (รหัส AC-068) Click

         Pointing tool for poking corners (Item Code: AC-068) Click

    8.3 เหล็กยาวกลับตะเข็บ Click

    8.4 เหล็กแหลมสำหรับส่งผ้าเข้าจักรเมื่อเย็บพลาสติกสอดกุ๊น Click

     Stiletto: For guiding small pieces under the presser foot. Click

9. เตารีด : ใช้รีดล้มตะเข็บและรีดกระดาษกาว

    Iron for pressing seams and ironing HeatnBond Ultrahold

วิธีการทำ How to Make

1. สร้างเทมเพลตโดยลอกแพทเทิร์นลงบนแผ่นพลาสติกแล้วตัดเท่าแบบ เขียนหมายเลขกำกับไว้

   Make templates by copying the pattern onto a template plastic. Cut all pieces.

   

2. นำเทมเพลตวางบนกระดาษกาว 2 หน้าด้านเรียบไม่มีกาว ด้านที่มีกาวจะขรุขระและสากมือ

    จากนั้นวาดชิ้นส่วนแต่ละชิ้น จำนวนตามแพทเทิร์น วงกลมสามารถใช้วงเวียนวาดก็ได้นะคะ

    Draw every piece of the pattern onto HeatnBond Ultrahold right side facing.

    


3. เขียนหมายเลขกำกับทุกชิ้น

   Do not forget to write all the numbers.

   

4. ตัดชิ้นส่วนทุกชิ้น เผื่อขอบเล็กน้อยประมาณ 1-2 mm

    Cut all the pieces.

    

5. วางกระดาษกาว 2 หน้าบนผ้าด้านผิด รีดด้วยเตารีดที่อุณหภูมิร้อนจัด

    ข้อสังเกต: การรีดด้วยอุณหภูมิร้อนจัดจะทำให้กาวติดแน่นกับผ้ามากยิ่งขึ้นนะคะ

    Line up HeatnBond Ultrahold over the wrong side of the fabric and fuse them together completely by using high temperature iron.

    

6. ตัดชิ้นส่วนเท่าแบบ

    Cut out No.1 piece.

    

7. ทำตามขั้นตอนที่ 5 – 6 กับชิ้นส่วนทุกชิ้น

    Follow the same process for all the pieces.

    

8. ตัดผ้าชิ้นหน้าขนาด 18 ¾ นิ้ว x 18 ¾ นิ้ว วางบนแพทเทิร์นหันด้านถูกขึ้น

    Cut 18 ¾ inch square fabric for the front of the cushion ant place it over the pattern right side facing.

    

9. ขีดเส้นแสดงแนวตั้งและแนวนอนให้ตัดกันเพื่อแสดงกึ่งกลางของหมอน 

   Draw 2 lines intersecting each other to indicate the center of the cushion.

   

10. ติดแพทเทิร์นกับผ้าด้วยกระดาษกาว 2 หน้า

     Stick the pattern to the fabric.

     

11. นำไปทาบกับกระจก แล้วลอกลายจากแพทเทิร์นบนผ้าด้วยปากกาเขียนผ้า หรือดินสอเขียนผ้า

     Place the fabric over a window glass and copy the pattern onto the fabric.

     

12. ดึงกระดาษกาว 2 หน้าออก

     Pull the paper off No.1 piece.

     

13. รีดชิ้นส่วนหมายเลข 1 ลงบนผ้าพื้นหลังด้วยไฟร้อนจัด สังเกตตำแหน่งให้ตรงตามแพทเทิร์น 

     Fuse No.1 piece to the right side of the cushion completely.

     

14. รีดชิ้นส่วนที่เหลือในทำนองเดียวกันกับชิ้นส่วนหมายเลข 1 จนครบทุกชิ้น

     Follow the same process for all the pieces.

     

15. รีดติดชิ้นส่วนทุกชิ้นเสร็จเรียบร้อย จะได้ดังรูปนะคะ

     ข้อสังเกต: ท่านใดที่พอจะมีเวลา และอยากให้ชิ้นงานติดแน่นทนทานต่อการใช้งาน อาจจะใช้วิธีการสอยแอพพริเคชิ้นส่วนแต่ละชิ้นก็ได้นะคะ

     After fusing.

     

16. ปักเสกรดอกไม้

     ข้อสังเกต: วิธีการปักเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ใน “วิธีการทำรองเท้า Flowers & Bee Slippers” Click

     Stitch the pollens.

     

17. เตรียมซิป, ผ้ากุ๊น, พลาสติกสอดกุ๊น และตัดริมผ้าชิ้นหน้าให้มนตามต้องการ รวมถึงตัดผ้าชิ้นหลัง 2 ชิ้นดังนี้

     17.1 ขนาด  17 ¾ นิ้ว x 18 ¾ นิ้ว

     17.2 ขนาด 3 ½ x 18 ¾ นิ้ว

     Prepare a zipper, bias tape, piping, and the front fabric. Cut two fabric pieces for the back of the cushion as follow:

          a. 17 ¾ inch x 18 ¾ inch

          b. 3 ½ inch x 18 ¾ inch

     

18. พับผ้าปลอกนิ้วด้านหลังเข้ามา 1 นิ้ว ด้านผิดหันขึ้น สังเกตรูปนะคะ

     Fold in 1 inch seam allowance.

     

19. ประกบผ้าด้านถูกเข้าด้วยกันเย็บตามแนวที่พับไว้เข้ามาด้านละ 1 นิ้ว

     Top stitch 1 inch along the fold line.

     

20. เย็บอีกฝั่งเข้ามา 1 นิ้ว ในทำนองเดียวกัน 

     Follow the same process for another side.

     

21. สอดซิปเข้าไปในช่องที่เว้นไว้ ด้านถูกหันขึ้น สังเกตให้ผ้าชิ้นเล็กอยู่ด้านบนนะคะ

     Line up the zipper into the fabric right side facing.

     

22. เย็บด้วยตีนผีสำหรับติดซิประยะ 1/16 นิ้ว ให้ตะเข็บชิดฟันซิปมากที่สุด

      ข้อสังเกต: วิธีการเย็บซิปเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคอร์สเรียนสมนาคุณ ดังนี้นะคะ

                     ก. คอร์สกระเป๋า Windmill Log Cabin Click

                     ข. คอร์สกระเป๋ากระโปรง Black Spinel Click

      Use a zipper foot to top stitch 1/16 inch from the seamed edge.

      

23. เย็บกดตามแนวฟันซิป ยกเว้นด้านล่างเปิดไว้สำหรับรูดเปิด-ปิด

      Top stitch around the zipper except the bottom part.

      

24. วิธีการนี้จะช่วยซ่อนฟันซิปไว้ให้สวยงามนะคะ

     The zipper teeth will be unseen behind the fabric.

     

25. สอดพลาสติกสอดกุ๊นเข้าไปในผ้ากุ๊น เย็บริมด้วยตะเข็บประมาณ 2-3 mm

     Insert a piping into the bias tape. Stitch them together using 2-3 mm seam allowance.

     

26. ประกบผ้าปลอกหมอนชิ้นหน้าและหลังเข้าด้วยกัน สอดผ้ากุ๊นระหว่างกลางแล้วเย็บด้วยตะเข็บ ¼ นิ้ว (0.7 cm) โดยรอบ

      With right sides of the fabric together and the bias tape in the middle, top stitch the edge using ¼ inch seam allowance.

     

27. กลับตะเข็บออกมา

      หมายเหตุ: กรณีที่ใช้ไฟต่ำหรือชิ้นส่วนบางชิ้นไม่ติดแน่นกับผ้า สามารถแก้ไขได้โดยใช้ “กาวติดผ้า Fabric Glue” นะคะ

      Pull right side out.

      

28. ตัดผ้าสำหรับหมอนด้านในขนาด 19 นิ้ว x 19 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น

     Cut two 19 inch x 19 inch square fabric pieces.

     

29. เย็บโดยรอบ ด้านถูกของผ้าประกบกัน

     With right sides facing, top stitch around the fabric using ¼ inch seam allowance. 

     

30. เว้นช่องสำหรับกลับตะเข็บ และกลับตะเข็บออกมา

     Leave an opening at the bottom and turn right side out.

     

31. ยัดใยเข้าไปปริมาณตามต้องการ

      Stuff the batting into the cushion.

      

32. สอยปิดช่องกลับตะเข็บให้เรียบร้อย

     Sew the opening side to close it.

     

33. สอยเสร็จเรียบร้อยจะได้ดังรูปนะคะ

      Finish sewing the opening.

      

34. สวมปลอกหมอน

     ข้อสังเกต: ท่านใดที่ต้องการให้มุมของหมอนมน สามารถยัดใยในปริมาณน้อย หรือตัดมุมให้มนมากขึ้นตามชอบนะคะ

     Put the cushion into the case.

     

 

สร็จเรียบร้อยค่ะ ^^

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าและติดตามผลงานของ Vanida Quilts มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ