วิธีการต่อผ้าลาย Dogwood Flower

วิธีการทำ How to Make

1. ลอกแพทเทิร์นลงบนแผ่นพลาสติก แล้วตัด 

    Copy the pattern onto a plastic and cut every piece out to make templates.

    


2. ทบผ้าด้านถูกประกบกัน แล้ววาดแบบบนผ้าด้านผิดโดยใช้เทมเพลตที่สร้างไว้

    Use the templates to draw the pattern on the fabric with right sides of the fabric together.

    


3. ตัดผ้าและขีดเส้นแสดงตำแหน่งตามแพทเทิร์นทุกชิ้น

    Cut out all the pieces leaving 1/4 inch seam allowance. Do not forget to mark every detail in the pattern on the fabric.

    


4. ขลิบใบ ประกบด้านถูกชิ้นส่วนที่เป็นกลีบและใบเข้าด้วยกัน พยายามจับส่วนโค้งตามแบบ กลัดตามส่วนโค้ง

    Trim the convex part of the leaf. Pin the petal and the leaves together with right sides of the fabric together.

    


5. เย็บด้วยมือ สังเกตตำแหน่งเย็บตามรูป

    Top stitch the pieces together.

    


6. เมื่อเย็บเสร็จแล้วจะได้ตามรูป

    Right side.

    


7. นำชิ้นครึ่งใบมาเย็บประกบ หยุดให้พอดีมุมเพื่อให้สะดวกเวลาเย็บชิ้นต่อไป

    Top stitch half patel with full petal.

    


8. กลัดชิ้นสามเหลี่ยม(พื้นหลัง)กับตัวดอกด้วยเข็มหมุด

    Pin the background fabric with the flower part. 

    


9. เย็บตามแนวที่กลัดไว้

    Top stitch along the pin line.

    


10. ขลิบส่วนเว้าเพื่อไม่ให้ผ้ารั้ง สังเกตรูป

     Trim the concave part.

     


11. กลับตะเข็บออกมา

     Turn right side out.

     

12. ใช้ไม้ดันตะเข็บช่วยดันส่วนโค้งทั้ง 2 ข้างให้แหลม จะได้กลีบดอก 1 กลีบ

      Use a turning tool to poke the curve point.

      


13. เย็บกลีบดอกกลีบที่ 2, 3 และ 4 ในทำนองเดียวกันกับกลีบแรกให้ได้ทั้งหมด 4 กลีบ

      Follow the same process to make four petals.

      


14. เย็บกลีบ 2 กลีบเข้าด้วยกันให้ได้ 2 คู่

     Stitch two pair of petals together.

     


15. เย็บกลีบดอกทั้ง 2 คู่เข้าด้วยกัน 

     Stitch all petals together.

     


16. ลอกแพทเทิร์นเกสรลงบนแผ่นพลาสติก ตัดเท่าแบบ แล้วนำมาวางบนผ้าด้านผิด ตัดผ้าเผื่อตะเข็บ 1/4 นิ้ว

     Copy the pollen's pattern onto a plastic and cut it out to make a pollen's template. 

     Use the template to draw a pattern on the fabric with wrong side facing. Cut the fabric leaving 1/4 inch seam allowance.

     


17. เนาห่างๆ รอบวงกลม เหลือปลายด้ายไว้สำหรับดึงรูด

     Sew a long stitch around the edge. Leave your thread tail long.

     


18. วางเทมเพลตวงกลมบนใยและวีราเน่หนา ตัดเท่าแบบ

     Use the pollen's template to draw a pattern on a batting and interlining. Cut out the batting and the interlining.

     


19. ทากาวบนผ้าวีราเน่หนา

     Apply a glue stick onto the wrong side of the interlining.

     


20. นำวีราเน่ด้านที่ทากาวไปติดกับใย

     Stick the interlining with the batting.

     


21. ทากาวบนใย แล้วนำไปติดกับผ้า

     Apply a glue stick onto the batting. Then stick the batting with the fabric.

    


22. ทากาวรอบขอบวีราเน่หนา

     Apply a glue stick around interlining's edge.

     


23. ดึงด้ายเพื่อรูดผ้าเข้ามาเป็นวงกลม เก็บขอบให้มนไม่ให้เกิดเหลี่ยม ขมวดปมด้าย

     Pull the thread to gather the fabric together. Knot your thread.

     


24. นำเกสรมาเย็บติดกับกลีบดอก

      Stitch the pollen with the petals.

      

 
เสร็จเรียบร้อยนะคะ ท่านใดจะนำวิธีการต่อผ้าลาย Dogwood Flower นี้ไปเย็บต่อกันหลายๆ ดอกแล้วประกอบกันเป็นกระเป๋า

ผ้าแขวนผนัง หรือผ้านวมก็แล้วแต่ไอเดียนะคะ 


ขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าและติดตามผลงานของ Vanida Quilts มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ