วิธีเย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊ก Sheepy Farm


วิธีเย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊ก Sheepy Farmวิธีเย็บกระเป๋าปิ๊กแป๊ก Sheepy Farm + วิธีแอพพลิเคโดยละเอียด | How To Make a Sheepy Farm Bag by Vanida Quilts

ชุดคิท(Kit Set) กระเป๋าปิ๊กแป๊ก Sheepy Farm Clickกระเป๋าปิ๊กแป๊ก Sheepy Farm
ขนาดประมาณ 13 x 9 x 5cm