วิธีเย็บกระเป๋า DIY Shopping Bagวิธีเย็บกระเป๋า DIY Shopping Bagวิธีเย็บกระเป๋า DIY Shopping Bag | How to make DIY Shopping Bag by Vanida Quilts

ชุดคิท (Kit Set) กระเป๋า DIY Shopping Bag Clickกระเป๋า DIY Shopping Bag
ขนาดประมาณ 30 x 25 x 9cm